Služby

 

V mojej ponuke nájdete nasledovné služby:

- vedenie jednoduchého účtovníctva,
- vedenie podvojného účtovníctva,
- spracovanie miezd, personalistiky,
- evidencia DPH,
- vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO, PO
- vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

 

Všetky služby sú poskytované v zmysle platnej slovenskej legislatívy.