komplexné vedenie účtovníctva

jednoduché, podvojné, mzdy a personalistika, daňové priznania


Spracovanie účtovníctva - jednoduché, podvojné. Mzdy, personalistika, vypracovanie daňových priznaní.


Vedeniu účtovníctva sa venujem už niekoľko rokov. Spracovávam účtovníctvo, mzdy, daňové priznania najmä z okresov Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Námestovo . Avšak, vzhľadom na dnešnú elektronickú komunikáciu nie je problém spracovávať účtovníctvo klientom z celého Slovenska.